Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

21/06/2022, 14:42

Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Cách đây 72 năm trên cương vị là Chủ tịch nước và cũng là một nhà báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự cần thiết phải có một trường đào tạo báo chí nhằm xây dựng thế hệ nhà báo để phục vụ công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trong giai đoạn khốc liệt.

Nguồn: HanoiTV