Điểm tin:

Báo Phú Thọ tổ chức cuộc thi viết về "Xây dựng nông thôn mới" năm 2016 – 2017

13/10/2016, 16:45

Báo Phú Thọ tổ chức cuộc thi viết về "Xây dựng nông thôn mới" năm 2016 – 2017 - Chiều 13/10, lãnh đạo Báo Phú Thọ và Sở NN & PTNT Phú Thọ đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tổ chức cuộc thi viết về “Xây dựng nông thôn mới” trên Báo Phú Thọ năm 2016 – 2017.

Lãnh đạo Báo Phú Thọ và Sở NN & PTNT ký kết nội dung chương trình tổ chức cuộc thi viết về
“Xây dựng nông thôn mới” trên Báo Phú Thọ năm 2016 – 2017

Cuộc thi viết về “Xây dựng nông thôn mới” trên Báo Phú Thọ được tổ chức từ ngày 18/10/2016 đến 18/10/2017 nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể  điển hình, có những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay; đồng thời phát hiện các tấm gương tiêu biểu, các kinh nghiệm, cách làm hay để nhân ra diện rộng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

Cuộc thi cũng nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên nhân dân trong tỉnh và con em Phú Thọ đang công tác ở ngoài tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận, phát huy nguồn lực trong nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đã đánh giá cao việc 2 đơn vị tổ chức cuộc thi. Đây là tiền đề để giúp các địa phương có thêm kinh nghiệm hay, tránh được những sai sót trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh những tác phẩm mang tính tôn vinh, tuyên dương các cá nhân, tổ chức cũng cần có những bài viết nêu rõ những hạn chế, phê phán tư tưởng trông chờ ỷ lại, những vấn đề tiêu cực vẫn còn tồn tại ở các địa phương làm ảnh hưởng tới quá trình xây dựng nông thôn mới.

Từ Hải (th)