Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI điều chỉnh thời gian tổ chức 

05/08/2021, 07:11

Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI điều chỉnh thời gian tổ chức  - Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 22/TB-HĐND về điều chỉnh thời gian tổ chức và chương trình kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố điều chỉnh thời gian, chương trình kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI, dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến 25/8/2021 (tùy theo tình hình diễn biến của dịch sẽ có điều chỉnh phù hợp).

Đáng chú ý, theo sự điều chỉnh này, chương trình kỳ họp cũng được điều chỉnh, trong đó, điều chỉnh hình thức chất vấn và trả lời chất vấn từ hình thức trực tiếp tại hội trường sang hình thức chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản.

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.Hà Nội . Ảnh minh họa

Như vậy, kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày (trong đó có nửa ngày dự phòng). Tùy tình hình cụ thể, Thường trực HĐND thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức kỳ họp trong 2 ngày theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (dự kiến mời đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp tại trụ sở HĐND, UBND thành phố, chia 2 hội trường làm việc); giảm số lượng khách mời để bảo đảm phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 17/TB- HĐND ngày 16-7-2021 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Bảo Châu