Ra mắt website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ

22/04/2020, 23:29

Ra mắt website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ - Ngày 18/12, tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Đề án 1237) năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội đã khai trương website Quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ chủ trì Hội nghị cùng các đại biểu nhấn nút khai trương website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Việc ra mắt website tại địa chỉ http://thongtinlietsi.gov.vn nhằm cung cấp cho các cơ quan chức năng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên cơ sở dữ liệu đã được tích hợp; tiếp nhận và xử lý các yêu cầu lấy thông tin liệt sĩ của thân nhân liệt sĩ, trao đổi thông tin liệt sĩ…

Website bao gồm phần cung cấp cho các cơ quan các chức năng công tác nghiệp vụ, dựa trên cơ sở dữ liệu tích hợp được sử dụng trong mạng dùng riêng của cơ quan Nhà nước nhằm tìm kiếm, tra cứu thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tiếp nhận, xử lý các yêu cầu lấy thông tin liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ; trao đổi thông tin liệt sỹ giữa Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng và Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phần cung cấp cho nhân dân cho phép thân nhân liệt sỹ gửi yêu cầu lấy thông tin về liệt sỹ và cho phép người dân cung cấp các thông tin về liệt sỹ cho cơ quan chức năng.

Người dân có thể vào trang tin này để cung cấp thông tin về liệt sĩ cho cơ quan chức năng; thân nhân liệt sĩ có thể gửi yêu cầu lấy thông tin về liệt sĩ.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết, năm 2017, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ được triển khai tích cực. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 500.000 hồ sơ liệt sỹ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 2.368 hài cốt liệt sỹ; trong đó ở trong nước 1.156 hài cốt; ở Lào 338 hài cốt, ở Campuchia 874 hài cốt; đạt gần 95% kế hoạch đề ra.

Việc hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục được mở rộng. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã làm việc với Trung tâm tìm kiếm quân nhân mất tích, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức chương trình “Cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam” (VVA) về việc tiếp nhận thông tin, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ nhận dạng hài cốt liệt sỹ… 

Các đơn vị, địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đồng thời tổ chức các hoạt động đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ chu đáo, trang nghiêm.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sỹ, trong đó ở trong nước khoảng 1.200 hài cốt, ở nước ngoài khoảng 800 hài cốt; triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu đạt 50% địa bàn cấp xã. 

Để hoàn thành mục tiêu, Ban Chỉ đạo sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao thống nhất với một số quốc gia có người Việt Nam hy sinh tạo điều kiện cho Việt Nam tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về nước.

TH