Khai mạc hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN

01/08/2022, 15:39

Sáng 1/8, tại thủ đô Phnompenh của Campuchia, đã khai mạc hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 55 và các Hội nghị liên quan. Đại sứ Vũ Hồ - Quyền Trưởng SOM ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự họp.

Khai mạc hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN.

Tại cuộc họp SOM ASEAN, các đại biểu đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất chương trình nghị sự, chương trình hoạt động của các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao. Kỳ họp AMM lần này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là đợt hoạt động cấp Bộ trưởng Ngoại giao quy mô và quan trọng nhất trong năm, mà đây còn là lần đầu tiên Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và gần 20 đối tác nhóm họp trực tiếp tại khu vực sau gần ba năm bị gián đoạn bởi Covid-19.

Trong 4 ngày tới, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác sẽ tham dự hơn 20 hoạt động trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), với các trọng tâm thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, xây dựng định hướng phát triển Cộng đồng ASEAN sau 2025, kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và trao đổi về tinh hình quốc tế và khu vực. Các Trưởng SOM ASEAN cũng rà soát tiến độ đàm phán, xây dựng các văn kiện dự kiến sẽ trình lên các Bộ trưởng Ngoại giao./.

Theo VOV