Kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ Tài chính tháng 5/2017

22/04/2020, 23:29

Kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ Tài chính tháng 5/2017 - Tạp chí Người Làm Báo xin gửi đến độc giả thông tin kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ Tài chính tháng 5/2017.

Bộ Tài chính đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương báo cáo việc tiếp nhận xe ô tô do Doanh nghiệp biếu, tặng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017

Tiếp tục theo dõi, tổng hợp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và kịp thời đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện trước ngày 20 hàng tháng theo đúng quy định.

Báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện NSNN năm 2016, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017.

Ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018; thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi NSNN năm 2018 cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về  xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2015.

Tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước; Tổ chức đào tạo trực tuyến cho các đơn vị KBNN trên toàn quốc theo kế hoạch phục vụ triển khai thí điểm thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN.

Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN ngay từ những tháng đầu năm 2017; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế GTGT, chống chuyển giá; hạn chế nợ đọng thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn lậu thuế; đôn đốc kiểm tra, thu hồi nợ thuế theo đơn vị.

Hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công.

Điều hành ngân quỹ và huy động vốn, quản lý chặt chẽ nợ công

Tập trung huy động vốn theo kế hoạch và giải ngân đảm bảo tiến độ.

Tổ chức kiểm soát chặt chẽ nợ công bảo đảm trong giới hạn theo Nghị quyết của Quốc hội, quản lý chặt chẽ Quỹ tích lũy trả nợ; Tiếp tục đàm phán, đẩy nhanh tiến độ ký kết, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch.

Tăng cường quản lý giá, bình ổn thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, đặc biệt là giá cả các mặt hàng thiết yếu; phối hợp với Bộ Công thương theo dõi giá xăng dầu thế giới, để điều hành linh hoạt.

Phối hợp chặt chẽ với địa phương, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Triển khai hiệu quả Kế hoạch, chương trình hành động của Bộ Tài chính theo Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/2/2017 về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Hoàn thiện chương trình tin học quản lý, kết nối tương thích, thông suốt giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính . Đảm bảo an ninh, an toàn mạng, và chất lượng của đường truyền hệ thống CNTT.

Công tác dự trữ nhà nước

Tiếp tục quản lý chặt chẽ hàng hóa dự trữ nhà nước, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ để hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh theo Quyết định của cấp có thẩm quyền; Trình Thủ tướng Chính phủ việc chuyển giao mặt hàng thuốc nổ TNT dự trữ quốc gia từ Bộ Công thương sang Bộ Quốc phòng quản lý.

Công tác quản lý tài sản công

Hoàn thiện dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2016 để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của các bộ, ngành, địa phương.

Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa DN

Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xử lý tài chính, lao động dôi dư của các DNNN; thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc về tài chính của các DNNN.

Công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính

Hoàn thiện dự thảo Lộ trình phát triển thị trường Trái phiếu trình Thủ tướng Chính phủ; tập trung phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện dứt điểm các đề án lớn như: Quyết định về hoạt động bảo lãnh, hỗ trợ lãi suất đối với các hợp tác xã, Đề án tái cơ cấu NHPT.

Công tác hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế

Xây dựng bản chào thuế và tham dự Phiên đàm phán RCEP18; Tham gia đàm phán Hiệp định EFTA tại Thụy Sĩ; Tổ chức thực hiện Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC và các Hội thảo bên lề từ 16-19/5/2017; Tham dự Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN + 3.

PV