Phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”

01/11/2016, 17:12

Phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” - Ngày 1/11/2016, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo “Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Ngày 26/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1846/QD-TTg lấy ngày 10/11 hàng năm là “Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam".

Đây là một sự kiện có ý nghĩa văn hóa, kinh tế, xã hội sâu sắc. Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Đây là dịp để ghi nhớ, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo sức lan tỏa sâu, rộng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với quyết tâm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo, ảnh: PV

          Đại sứ Trần Trọng Toàn-Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phát biểu, ảnh: PV

 Đại sứ Trần Trọng Toàn – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đó là: Khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp; Tuyền truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trọng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và trong toàn xã hội; Tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp và thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; Góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bề vững đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Ngọc Diệp