Họp báo công bố kỳ họp thứ 4 HĐND Tỉnh Nghệ An khoá 18

04/12/2021, 21:46

Họp báo công bố kỳ họp thứ 4 HĐND Tỉnh Nghệ An khoá 18 - Chiều ngày 3/12, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp báo công bố về kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá 18.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh Hồng Sơn

Diễn ra từ ngày 7 – 9/12 tại thành phố Vinh, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét 30 báo cáo của Thường trực, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ban, ngành khác và 37 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự buổi họp báo. Ảnh Hồng Sơn

Trong đó nội dung nổi bật là: Báo cáo công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4HĐND tỉnh. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 QH khoá XV của đoàn ĐBQH tỉnh. Báo cáo về hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh với HĐND, UBND tỉnh. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội năm 2021 – nhiêm vụ năm 2022 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phòng chống dịch Covid-9 và chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Ông Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc buổi họp báo. Ảnh Hồng Sơn

Bên cạnh đó, còn có một số nghị quyết quan trọng như kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Quy định cơ chế hỗ trợ một phần học phí năm học 2021 -2022 cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông do ảnh hưởng của đại dịch Covit 19. Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-Cov-2 và thành lập 2 đoàn giám sát của HĐND tỉnh về “công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020” và “các dự án treo, dự án chậm tiến độ, sử dụng không đúng mục đích trên địa bàn của tỉnh. 

Ông Nguyễn Đức An – Phó giám đốc Sở giao thông vận tải giải trình về công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh Hồng Sơn

Với mục tiêu “kỳ họp không giấy” trong nỗ lực tiếp tục cải cách hành chính, toàn bộ tài liệu sẽ được gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh qua hộp thư điện tử và phần mềm quản lý tài liệu. Trong bối cảnh đại dịch Covit 19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên việc đổi mới cách thức tổ chức là cần thiết để kỳ họp diễn ra an toàn, chất lượng và hiệu quả. 

Hồng Sơn