Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao

04/11/2022, 16:31

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao - Sáng 4/11/2022, tại Cà Mau, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020; Triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tặng Hội Nhà báo Việt Nam bức tranh Mũi Cà Mau 

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Cà Mau cùng đại diện lãnh đạo các Hội Nhà báo phía Nam.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, ngày 25/4/2016 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 650/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020”. Đến nay, công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội. Các tác phẩm báo chí được hỗ trợ kinh phí là những tác phẩm tiêu biểu, có sự đầu tư công phu, có tính phát hiện, nêu bật những vấn đề được dư luận quan tâm, mang tiếng nói xây dựng, phản biện tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các quyết sách của Đảng và Nhà nước. Từ nguồn hỗ trợ sáng tạo, nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đã đoạt Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí các địa phương và giải báo chí các bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Từ thành công của Đề án hỗ trợ giai đoạn 2016 – 2020, ngày 08/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 – 2025”. Chương trình tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn hơn, tập trung vào việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: Đề tài về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ  XII, XIII của Đảng; đề tài về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh, chính trị; đề tài về lịch sử cách mạng, kháng chiến, về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo, về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số,…

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn 3824 ngày 15/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 558, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 – 2020; triển khai Chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025 đối với Hội Nhà báo 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Hội nghị nhằm phân tích, đánh giá hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí trong 5 năm vừa qua, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để quán triệt, triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giới thiệu khái quát  về tình hình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - môi trường của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Cà Mau là tỉnh cuối cùng cực Nam của Tổ quốc với tiềm năng và thế mạnh to lớn để phát triển kinh tế, tuy nhiên Cà Mau vẫn còn là tỉnh chưa giàu bởi nguồn lực còn hạn chế và nhiều nguyên nhân khác, hy vọng rằng thông qua hội nghị hôm nay với những thông tin và đề tài hữu ích để các nhà báo trong và ngoài tỉnh có thể tiếp cận, khai thác nhiều đề tài hấp dẫn cho báo chí giúp cho tỉnh Cà Mau vượt qua các rào cản về nhận thức và địa lý, khai thác có hiệu quả các lợi thế về tiềm năng, thế mạnh để vươn lên sánh ngang với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Toàn Thắng, Quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, giai đoạn 2016 – 2020 hỗ trợ báo chí chất lượng cao được thực hiện theo Quyết định 650 ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi Quyết định 650 được ban hành, Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 16 ngày 27/12/2016 và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42 ngày 28/4/2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định nêu trên.

Giai đoạn 2016-2020, theo kế hoạch ngân sách nhà nước hỗ trợ 6,9 tỷ đồng/năm, tổng 5 năm là 34,6 tỷ đồng. Thực tế, 63 Hội Nhà báo địa phương nhận được 31,2 tỷ đồng (do năm 2016, ngân sách cấp 50%); trong đó: 06 Hội Nhà báo Đông Nam Bộ (3.690 triệu đồng), 13 Hội Nhà báo Đồng bằng Sông Cửu Long (5.985 triệu đồng).Hỗ trợ trực tiếp cho 4.650 lượt tác giả là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ở các địa phương; nhận được 8.650 tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc các loại hình báo chí; Tổ chức 330 lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí cho các hội viên, nhà báo.

Đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao đã có tác dụng rất lớn trong động viên, khích lệ đối với hội viên, nhà báo. Một số đơn vị khó khăn về tài chính đã có thêm kinh phí để đầu tư cho sáng tạo tác phẩm chất lượng cao. Nhờ có kinh phí hỗ trợ của Chính phủ, các cấp Hội có thêm điều kiện và thêm động lực để tập hợp, đoàn kết, động viên nhà báo hội viên. Đây thực sự là luồng sinh khí mới trong hoạt động báo chí cả nước.

Đồng chí Phan Toàn Thắng, Quyền Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Các tác phẩm báo chí được hỗ trợ là những tác phẩm tiêu biểu từ các cấp Hội, thuộc các mảng đề tài ưu tiên theo Đề án. Nội dung tác phẩm phản ánh kịp thời có tính phát hiện đối với những vấn đề được dư luận quan tâm, thiết thực phục vụ sự nghiệp đổi mới và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hương Giang, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện “Quy chế hỗ trợ”, lập báo cáo quyết toán, quy trình thực hiện hỗ trợ báo chí chất lượng cao ở Trung ương và Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị được nghe các ý kiến tham luận, đánh giá của đại biểu 19 tỉnh, thành phố phía Nam về các kết quả đạt được của Đề án cũng như những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Đề án cũng được các Hội Nhà báo phân tích, rút ra bài học, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần triển khai tốt hơn Chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Trần Thị Hương Giang, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu, tuy nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên, khích lệ đối với hội viên, giúp hội viên - nhà báo có thêm điều kiện tìm tòi, phát hiện và xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng cao phục vụ công chúng; đoàn kết, gắn bó, thu hút hội viên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức Hội.

Để sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ và đảm bảo công tác đăng ký đề cương, sáng tạo tác phẩm, thanh quyết toán được kịp thời, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đề nghị Cơ quan Trung ương Hội cần có thông báo, hướng dẫn thực hiện gửi sớm từ đầu năm để các cấp Hội có thêm thời gian triển khai, đảm bảo theo đúng trình tự quy định. Thời gian vừa qua, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao chưa ổn định và có những năm bị muộn, gây khó khăn cho công tác của các cấp Hội. Cơ quan Trung ương Hội nghiêm túc tiếp thu và sẽ giải quyết tình trạng này ngay trong thời gian tới. Ngoài ra, nhiều Hội Nhà báo tỉnh, thành phố đề xuất Cơ quan Trung ương Hội quan tâm, tổ chức nhiều hơn các lớp tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao từ nguồn ngân sách để các hội viên - nhà báo, đặc biệt là những hội viên ở những tỉnh khó khăn có điều kiện tiếp cận thêm những nội dung và kỹ năng làm báo hiện đại. Về vấn đề này, Cơ quan Trung ương Hội giao Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí và Ban Nghiệp vụ tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Hội Nhà báo, lên kế hoạch và chương trình bồi dưỡng cụ thể, đáp ứng nhu cầu của từng đơn vị, địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Một số Hội đề xuất cơ quan Trung ương Hội mở rộng thời gian đăng ký đề cương nhằm đảm bảo tính phát hiện, tính thời sự của tác phẩm; đề xuất ngoài việc hợp đồng đặt hàng, Cơ quan Trung ương Hội có thêm cơ chế để các Hội địa phương được mua hàng tác phẩm (tức là thẩm định, đánh giá, hỗ trợ những tác phẩm chất lượng, có hiệu quả xã hội cao, đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng); đề xuất Cơ quan Trung ương Hội cho phép xác định mức kinh phí hỗ trợ theo khoảng để Hội Nhà báo tỉnh chủ động xem xét đầu tư cho tương xứng với công sức của tác giả, đồng thời cho phép Hội Nhà báo tỉnh xét chọn số lượng tác phẩm được hỗ trợ nhiều hơn so với quy định theo tỷ lệ tương đối. Ngoài ra, một số Hội kiến nghị Trung ương Hội định kỳ tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay của các tổ chức Hội Nhà báo địa phương; đề xuất lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam sắp xếp thời gian, trao đổi làm việc cùng với địa phương để nắm bắt cơ chế hoạt động, kịp thời có tiếng nói, định hướng giúp địa phương củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển tốt hơn v.v..

Chiều cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Tin, ảnh: Ngọc Bích