Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025

30/09/2022, 16:11

Sáng 30/9, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020; triển khai Đề án hỗ trợ giai đoạn 2021-2025. Tham dự sự kiện có đại diện 25 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố miền Bắc, 60 Liên Chi hội và Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Những năm qua, công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã tạo nên nhiều tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội. Được hỗ trợ là những tác phẩm tiêu biểu, có sự đầu tư lớn về công sức, có tính phát hiện, nêu bật những vấn đề được dư luận quan tâm, mang tiếng nói xây dựng, phản biện, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, quyết sách của Đảng, Nhà nước.

Hội nghị lần này sẽ phân tích, đánh giá hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí 5 năm qua, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để quán triệt, triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo.

Qua 4 năm triển khai hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao (giai đoạn 2016-2020) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã có 6.500 nghìn lượt tác giả, với trên 11.000 tác phẩm báo chí chất lượng được hỗ trợ với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tổ chức trên 330 lớp bồi dưỡng ngắn hạn, nhiều hội thảo nghiệp vụ toàn quốc để nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho các hội viên, nhà báo. Qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ hội viên, nhà báo sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao những năm qua còn gặp một số khó khăn. Trong đó, nguồn hỗ trợ thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; mức hỗ trợ chưa theo kịp quy mô phát triển của đội ngũ hội viên, nhà báo, chưa triển khai đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, chưa có sự thống nhất trong cả nước. Mức hỗ trợ bình quân cho một tác phẩm thấp; thiếu kinh phí cho việc bồi dưỡng, nghiệp vụ, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời kiến nghị nhiều giải tháp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Để công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao được triển khai hiệu quả trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ nghiên cứu để ban hành một quy trình, thủ tục các bước tiến hành hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao chặt chẽ, thống nhất trong cả nước.

Giai đoạn 2021-2025, nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao sẽ được tăng đáng kể so với giai đoạn trước. Đây là nguồn lực động viên, khích lệ để phong trào sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao phát triển ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, các cơ quan liên quan để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, đồng thời mở nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng, đáp ứng nhu cầu của từng đơn vị, địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho biết.

Nam Trà