Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức tọa đàm Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp

13/10/2016, 15:53

Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức tọa đàm Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp - Ngày 13/10, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tọa đàm: “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Buổi tọa đàm tập trung đánh giá mối quan hệ tương hỗ hai chiều giữa báo chí và doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới;

Đồng thời đánh giá về công tác tuyên truyền về doanh nghiệp, doanh nhân của báo chí Hải Dương trong thời gian qua; từ đó nêu lên những giải pháp nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp tại Hải Dương, trong đó Hội Nhà báo Hải Dương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy công tác phối hợp giữa báo chí và doanh nghiệp./.

PV