Hội nghị về công tác thông tin đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên

22/04/2020, 23:29

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại TƯ tổ chức hội nghị tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đối ngoại.

Phóng viên tác nghiệp tại lễ đón Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam

Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Phạm Văn Linh chủ trì hội nghị. Tham dự có khoảng 100 đại diện lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đối ngoại.

Thời gian qua, các lực lượng triển khai công tác thông tin đối ngoại, nhất là lực lượng báo chí đã có những đóng góp quan trọng; tuyên truyền về thành tựu 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, VN đăng cai tổ chức hội nghị APEC 2017… chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa VN; chọn lọc, cung cấp thông tin về các vấn đề quốc tế nổi bật, đáng quan tâm đến các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng thời cung cấp thông tin đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với VN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai công tác thông tin đối ngoại vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, đáng chú ý có một số báo, nhất là các báo điện tử khai thác, sử dụng tin, bài, chi tiết, hình ảnh chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác, tác động xấu đến hình ảnh đất nước, con người VN, ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của VN với một số nước liên quan.

Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, đấu tranh dư luận bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển cũng như trên đất liền, việc thông tin không đúng quan điểm, chủ trương; sử dụng không đúng, thiếu chính xác các thuật ngữ... có thể bị các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo sự thật, làm mất niềm tin của nhân dân vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Hội nghị tọa đàm lần này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật về các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó có công tác thông tin đối ngoại.

Theo Vietnamnet