Hiệu quả từ giống lúa mới BC15 - Tập đoàn Thái Bình Seed

09/08/2021, 16:12

Hiệu quả từ giống lúa mới BC15 - Tập đoàn Thái Bình Seed - Vốn được mệnh danh là "hoa hậu lúa" trên thị trường khi giống BC15 luôn mang lại những mùa vàng cho người nông dân, được nông dân tin dùng, uy nhiên, theo lãnh đạo của ThaiBinh Seed, giống BC15 thường bị nhiễm đạo ôn, nhất là sản xuất ở vụ xuân, khi gặp thời tiết không thuận lợi thì năng suất và sản lượng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hoàng Tuấn