Hải Phòng ký giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

11/08/2022, 06:16

Hải Phòng ký giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí - Ngày 10/8, Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị quán triệt và ký kết giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Các chi hội, liên chi hội nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức ký kết giao ước thi đua. Ảnh nhandan.vn

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và thực hiện “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức phát động ngày 21/6/2022.

Tại hội nghị, đại diện 8 chi hội, liên chi hội đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện 12 tiêu chí “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. 

Cụ thể, phấn đấu xây dựng cơ quan báo chí văn hóa theo 6 tiêu chí, gồm: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí…

Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực đạo đức, văn hóa, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan; Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch, xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung… Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí…

Các đơn vị sẽ tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, coi trọng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí. Đồng thời, phấn đấu cơ quan báo chí có 100% hội viên thực hiện tốt 6 tiêu chí của người làm báo.

Hằng năm, trên cơ sở chấm điểm thi đua giữa các chi hội, liên chi hội, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo thành phố tổ chức bình xét và đề nghị Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố và cấp trên khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin quán triệt về Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 8/8/2022 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố./.

TH