Hà Nội: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 58,5% dự toán

20/06/2022, 07:51

Hà Nội: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 58,5% dự toán - Tổng thu ngân sách trên địa bàn TP do cơ quan Thuế quản lý thu 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện được 164.875 tỷ đồng, đạt 58,5% DTPL, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021 (tổng thu không bao gồm tiền thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn thời hạn nộp trong 6 tháng đầu năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ).

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội chia sẻ, trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, ngành thuế Thủ đô đã chủ động triển khai các giải pháp về quản lý thuế theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022, các Chỉ thị, Nghị định, Nghị quyết về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh của Chính phủ,  ban hành văn bản số 58999/TB-CTHN ngày 31/12/2021 xây dựng nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2022 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp,

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, ban ngành, đặc biệt là sự phối kết hợp thường xuyên của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của CBCC ngành thuế Thủ đô trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước  thực hiện được 164.875 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm của Hà Nội ước đạt 58,5% dự toán

Có được kết quả trên là nhờ toàn Ngành Thuế Hà Nội đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. Cụ thể thông qua việc đa dạng hoá các hình thức triển khai trực tiếp và trực tuyến (trên các nền tảng số như: thư điện tử, Website, Facebook, Youtube…dưới hình thức tin bài viết, xây dựng video tuyên truyền một cách linh hoạt, sáng tạo), qua đó vừa đảm bảo hiệu quả trong công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Một điểm đáng chú ý, Cục Thuế Hà Nội đã kịp thời phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông của Trung ương và TP để tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của NNT thông qua nhiều hình thức, đặc biệt qua Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT qua hệ thống thuế điện tử (eTax) để giải quyết ngay hoặc báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

Cục Thuế Hà Nội cũng đã triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, không để xảy ra tình trạng DN lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế. Tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Thường xuyên theo dõi, bám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, NNT trên địa bàn để quản lý chặt chẽ nguồn thu; đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp, NNT duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển SXKD, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Thời gian qua, ngành Thuế Thủ đô cũng đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra sau hoàn thuế nhằm hạn chế tối đa hiện tượng khai không đúng hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt số tiền hoàn thuế của Nhà nước; tăng cường việc thanh kiểm tra theo chuyên đề với các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: Thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, hoàn thuế.

Ước 6 tháng năm 2022, toàn ngành hoàn thành 6.197 cuộc thanh kiểm tra, đạt 40% kế hoạch. Tổng số xử lý qua thanh kiểm tra ước thực hiện 2.755 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 259 tỷ đồng; giảm lỗ 1.258 tỷ đồng; tổng thuế truy thu, truy hoàn và phạt 1.237 tỷ đồng.

Trong 6 tháng còn lại của năm, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao, Cục Thuế Hà Nội cũng đã triển khai nhiều giải pháp; trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tiếp tục chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực thi chính sách pháp luật về thuế, qua đó giúp doanh nghiệp, người nộp thuế duy trì ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh…

Thanh Giang