Hà Nội: Người dân được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

04/09/2022, 22:05

Hà Nội: Người dân được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện  - UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của HĐND TP.Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. Thời gian thực hiện từ 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo đó,mức hỗ trợ, người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Cụ thể, thành phố hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; Hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; Hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác.

Người dân Hà Nội được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Kế hoạch số 234/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND cũng nêu rõ đối tượng áp dụng cho người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội, là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người lao động giúp việc gia đình.

Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi chế hưởng lương hưu nhưng thời gian đồng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm); người tham gia khác.

Kế hoạch cũng nêu rõ, kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp quận, huyện, thị xã. Riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, UBND các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

Bảo Châu