Hà Nội: Khai giảng năm học 2021 - 2022 thống nhất trên toàn thành phố vào ngày 5/9

16/08/2021, 19:05

Hà Nội: Khai giảng năm học 2021 - 2022 thống nhất trên toàn thành phố vào ngày 5/9 - Ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng ký quyết định số 3952/QĐ - UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội quyết định ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 1/9/2021. Ngày khai giảng năm học mới trên toàn thành phố thống nhất vào ngày 5/9/2021. Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học là 6/9.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Hà Nội chọn ngày 5/9 là ngày khai giảng năm học 2021 - 2022 trên toàn thành phố

Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022.

Đối với công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023, TP cũng yêu cầu phải hoàn thành trước 31/7/2022.

Riêng lịch thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, cũng tại quyết định này, TP Hà Nội còn quy định thời gian bắt đầu và kết thúc học kỳ I, học kỳ II và kết thúc năm học.

Về các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Quyết định cũng nêu rõ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc quyết định này; Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND TP điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt (do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các trường hợp bất khả kháng khác)...

Lan Chi