Hà Nội: Huy động các cơ sở y tế ngoài công lập, tham gia chống dịch Covid-19

02/03/2022, 11:02

Hà Nội: Huy động các cơ sở y tế ngoài công lập, tham gia chống dịch Covid-19 - Thông tin trên được Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Thông báo số 72/TB-VP kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Theo đó, để triển khai hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo đã ban hành và một số nội dung cụ thể.

Trong đó, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các quận, huyện, thị xã phối hợp các bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn thống nhất triển khai để bảo đảm dành 50% số giường điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn trong tình huống số ca nhiễm tiếp tục tăng cao.

Các quận, huyện, thị xã  của Hà Nội tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa phương châm “4 tại chỗ", ứng phó với dịch bệnh Covid 19

Các quận, huyện, thị xã phát huy mạnh mẽ phương châm “4 tại chỗ", tăng cường vai trò người đứng đầu chính quyền các cấp, huy động thêm các đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ sở, lực lượng thanh niên, phụ nữ... để kịp thời bổ sung thành phần các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ hỗ trợ quản lý và điều trị F0 tại nhà là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở và phù hợp với tình hình của địa phương.

Tổ chức tập huấn quy trình tư vấn, chia sẻ kiến thức phòng, chống dịch bệnh, các dấu hiệu, triệu chứng, đầu mối liên hệ, tư vấn, chăm sóc, kịp thời phối hợp cán bộ y tế xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, chia sẻ, học hỏi các mô hình hay của các đơn vị, tổ chức phân công các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ thêm để giảm bớt áp lực cho lực lượng y tế cơ sở tập trung vào công tác chuyên môn, quản lý, tư vấn, điều trị các đối tượng nguy cơ cao, phụ nữ có thai và trẻ em chưa được tiêm vắc xin.

Tại những địa bàn có mật độ dân cư đông, cần đánh giá ngay khả năng đáp ứng tư vấn, chăm sóc người nhiễm Covid-19 của mỗi cán bộ, nhân viên y tế; có biện pháp huy động thêm lực lượng tình nguyện, bác sĩ đã nghỉ hưu, các cơ sở y tế ngoài công lập cùng tham gia, bảo đảm người dân được đáp ứng y tế sớm nhất, kịp thời chuyển tầng và hạn chế tối đa các ca chuyển nặng.

PV