Hà Nội: Công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực

08/08/2022, 09:58

Hà Nội: Công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực - Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, kết quả triển khai công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Báo cáo số 272/BC-UBND của UBND thành phố Hà Nội đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Cụ thể, trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thành phố tiếp tục duy trì, thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 với tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến của cả 3 cấp (năm 2021 đạt trên 89%). Hệ thống sổ liên lạc điện tử cung cấp đầy đủ, miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện của học sinh qua ứng dụng điện thoại thông minh, được áp dụng trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Công tác chuyển đổi số của Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực

Hiện Thành phố Hà Nội cũng đang tiếp tục ứng dụng, hệ thống thu phí điều tiết, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân. Giám sát hoạt động của hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố bằng thiết bị GPS và ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý, điều hành, thông tin hành khách bằng hệ thống âm thanh, bảng LED trên xe và một số nhà chờ…

Báo cáo cũng cho biết, bước đầu thành phố đã triển khai các hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành gồm: Quản lý số liệu về quỹ nhà phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố; quản lý hệ thống cây xanh; quản lý nhà ở và công sở. Kết nối liên thông 5.607 cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn. Hoàn thành kết nối liên thông 100% nhà thuốc tư nhân, 100% nhà thuốc, quầy thuốc trong các cơ sở y tế công lập…

Lan Chi