Giáo hội Phật giáo đề nghị các chùa nhận miễn phí hũ tro, cầu siêu cho người tử vong vì COVID-19

10/08/2021, 12:52

Giáo hội Phật giáo đề nghị các chùa nhận miễn phí hũ tro, cầu siêu cho người tử vong vì COVID-19 - Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có công văn gửi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước về việc thiết lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19 trong mùa Vu lan năm 2021.

Giáo hội Phật giáo đề nghị các chùa nhận miễn phí hũ tro, cầu siêu cho người tử vong vì COVID-19

Mùa Vu Lan (tháng Bảy Âm lịch) năm nay, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước sẽ thiết lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, trong những ngày vừa qua, dịch bênh Covid 19 diễn ra ngày càng phức tạp, gia tăng khả năng lây nhiễm trên diện rộng, tốc độ lây nhiễm nhanh, khiến cho sô người tử vong do Covid 19 cũng tăng cao, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh lý nền. Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, nên việc tổ chức tang lễ cho những người thân đã mất vì dịch bệnh COVID-19 của các gia đình, thân nhân đã không thể diễn ra theo tâm nguyện

Do vậy, nhân dịp Vu lan, Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thiết lập trai đàn cầu siêu tiến cho các vong linh nạn nhân tử vong vì COVID-19 được siêu sinh Tịnh độ theo nghi lễ trang nghiêm, truyền thống văn hóa dân tộc.

Giáo hội cũng đề nghị ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp các chùa có tháp thờ tro cốt tiếp nhận miễn phí, thờ phụng trang nghiêm, quản lý chặt chẽ, có danh sách cụ thể các hũ tro cốt của các nạn nhân tử vong do COVID-19 trong thời gian này.

T/H