Điểm tin:

Hòa Bình giao ban công tác báo chí quý III/2016

13/10/2016, 16:53

Sáng 13/10, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý III, định hướng công tác tuyên truyền quý IV/2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Trong quý III/2016, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát định hướng của tỉnh, phản ánh thông tin đậm nét các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN, đối ngoại diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo tính chính trị, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2/2016…

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của Báo Hòa Bình như: các tin, bài điều tra, phóng sự, phê bình còn ít; chất lượng in của một số trang Báo Hòa Bình chưa tốt, hình ảnh bị mờ, chữ bị nhòe; việc triển khai Chỉ thị 35-CT/TU về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc…

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh định hướng công tác tuyền truyền quý IV/2016, gồm: Tăng cường thông tin tuyên truyền, phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Những thành tựu nổi bật 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và công bố Quyết định quy hoạch Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình.

Từ Hải (th)