Famtrip - Caravan và Trekking - Festival ẩm thực “Lạng Sơn - Đi để nhớ"

10/11/2021, 16:47

Famtrip - Caravan và Trekking - Festival ẩm thực “Lạng Sơn - Đi để nhớ" - Famtrip - Caravan và Trekking - Festival ẩm thực “Lạng Sơn - Đi để nhớ” do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Năm sao (Fivestar Travel) và Công ty TNHH Trọng Tín tổ chức từ ngày 5 đến 7/11/2021, nhằm tăng cường quảng bá, kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch của Lạng Sơn và các tỉnh thành phố trên cả nước.

Hoàng Tuấn