EVNNPC đã thực hiện chuyển đổi số được trên 91% tổng số hợp đồng

18/10/2021, 07:11

EVNNPC đã thực hiện chuyển đổi số được trên 91% tổng số hợp đồng - EVNNPC đã thực chuyển đổi số được gần 8,54 triệu hợp đồng, đạt 91,82% tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi số.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong 9 tháng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Tổng công ty đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để bảo đảm cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng năm 2021 của toàn EVNNPC đạt 61,559 tỷ kWh, tăng 9,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 63,77%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 30,01%, thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,33%. Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng là 4,55%, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm 2020.

EVNNPC đã thực hiện chuyển đổi số được trên 91 tổng số hợp đồng

Tính đến tháng 9-2021, EVNNPC đã giảm 156,98 tỷ đồng doanh thu. Dự kiến cả năm 2021, EVNNPC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, bộ, ngành hỗ trợ khách hàng khoảng 270-285 tỷ đồng tiền điện.

Báo cáo cũng cho biết, 9 tháng năm 2021, toàn Tổng công ty có 226.568 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 64,59% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện.

Dự kiến cả năm 2021, tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 65%, tăng 31,96%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử ước đạt 97,3%, tăng 14,41% so với năm 2020.

Về công tác chuyển đổi số, đến nay, EVNNPC đã thực chuyển đổi số được gần 8,54 triệu hợp đồng, đạt 91,82% tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi số. Theo dự kiến đến hết năm 2021, toàn Tổng công ty sẽ hoàn thành việc chuyển đổi số các hợp đồng mua bán điện.

Mai Phương