Đường phố Hà Nội ngày giãn cách xã hội

06/08/2021, 19:58

Đường phố Hà Nội ngày giãn cách xã hội - Buổi sáng bình thường thì Hà Nội rất đông đúc và nhộn nhịp. Nhưng ngay khi Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị của Thủ tướng, có một Hà Nội rất khác!

Hoàng Tuấn - Thế Anh