Đồng Nai: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

28/10/2022, 16:32

Đồng Nai: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT - Thực hiện kế hoạch năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai và BHXH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công 6 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến trên 1.000 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp ủy, các ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai và BHXH tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch phối hợp hàng năm với nội dung cụ thể, hình thức phối hợp linh hoạt, phù hợp, quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình thực hiện.

Thực hiện kế hoạch năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai và BHXH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công 6 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến trên 1.000 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp ủy, các ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền, thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT được triển khai thường xuyên, liên tục và hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh về BHXH, BHYT. 

Tại các Hội nghị, đại biểu được đại diện cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ (Truyền thông và Phát triển đối tượng, Chế độ BHXH) của BHXH tỉnh phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhất là những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: tính ưu việt, nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHXH, BHYT; lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu; những lợi ích của việc hưởng lương hưu và thiệt thòi khi nhận trợ cấp BHXH một lần; lợi ích của việc lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân; những tiện ích của ứng dụng VssID; thông tin về công tác chuyển đổi số của Ngành BHXH Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, truyền thông kết quả thiết thực khi cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực, chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; phối hợp biên soạn các tài liệu, viết tin, bài tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy phát hành đến chi bộ. Đồng thời, 2 đơn vị chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết hai năm (2021 - 2022) phối hợp tuyên truyền nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra những nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao trong phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

 Linh Nam

Từ khóa: BHYT BHXH