Điểm sáng du lịch Đông Triều Quảng Ninh

14/09/2022, 08:52

Khu du lịch Quảng Ninh Gate là hạng mục nằm trong Dự án Trạm dừng nghỉ và khu du lịch Quảng Ninh gate được đầu tư xây dựng tại xã Bình Dương (TX Đông Triều) do Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà làm chủ đầu tư. Quảng Ninh Gate được xây dựng trên diện tích 12 ha, là khu dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp với nhiều loại hình gồm: du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch làng quê. Quảng Ninh Gate sẽ là điểm du lịch tham quan hấp dẫn du khách và có kết cấu hạ tầng đảm bảo phục vụ trên 500.000 lượt khách hàng năm.

Tuấn Hoàng