Đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Hà Tĩnh và 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng

28/05/2022, 14:09

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Hà Tĩnh và 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền về quá trình hoạt động của hội; triển khai các hoạt động về nguồn, văn hóa - văn nghệ, thể thao, toạ đàm.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải chủ trì cuộc họp

Ngày 27/5, Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng để triển khai các nội dung kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Hà Tĩnh (8/5/1992 - 8/5/2022), 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21