Đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

27/01/2022, 11:57

Đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Trong tháng 1/2022, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động toàn Ngành đã triển khai công việc nhanh chóng, trách nhiệm, qua đó đảm bảo quyền lợi cho người dân, người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị giao ban cơ quan BHXH Việt Nam tháng 1/2022 về triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần (ngày 26/1/2022).

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Hội nghị giao ban cơ quan BHXH Việt Nam tháng 1/2022 về triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Tại cuộc họp, các Phó Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đã có ý kiến, chia sẻ về các nhiệm vụ cụ thể được triển khai trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, theo lĩnh vực phân công phụ trách, các Phó Tổng Giám đốc đã có ý kiến về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các kế hoạch, quy trình liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành đảm bảo an toàn thông tin mạng, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán...

Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1/2022, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trong tháng 1/2022, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động toàn Ngành đã triển khai công việc nhanh chóng, trách nhiệm, qua đó đảm bảo quyền lợi cho người dân, người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, rà soát các kế hoạch, chương trình còn tồn đọng để ban hành kịp thời ngay trước Tết.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho người dân, người lao động, đặc biệt chú trọng đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT. Các địa phương tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh việc thực hiện thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, để ai ai cũng có một cái Tết ấm áp, sẻ chia.

Theo người đứng đầu ngành BHXH Việt Nam, toàn Ngành cần khẩn trương triển khai ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp, BHYT giai đoạn 2022 - 2024; Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2022-2024. Xây dựng, đề xuất dự toán thu-chi và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2022...

“Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các công việc, nhiệm vụ chuyên môn ngay sau Tết Nguyên đán; kịp thời triển khai các Nghị định, văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2022. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Đẩy mạnh truyền thông về các hoạt động của Ngành, trong đó chú trọng truyền thông các gương người tốt - việc tốt, cách làm hay, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Nam Linh