Đại hội Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2025

10/11/2022, 11:30

Đại hội Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Ngày 10/11, tại Hà Nội, Đại hội Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí Trần Thị Lan - Phó Tổng Biên tập phụ trách được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo không có cấp ủy, chỉ có 01 đồng chí Nguyễn Thành Lợi làm Bí thư Chi bộ. Ngày 6/7/2022 đồng chí Nguyễn Thành Lợi chuyển công tác về Báo Hà Nội mới. Do đó, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã phân công đồng chí Trần Thái Sơn, Đảng ủy viên, Phó Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo.

Chi bộ đã kết nạp được 03 đảng viên, tiếp nhận 05 đảng viên về công tác và sinh hoạt. Hiện nay, tổng số đảng viên Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo có 13 đồng chí, trong đó: có 12 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị, 01 đảng viên là phóng viên thường trú tại Quảng Bình,

Chi bộ đã quán triệt tinh thần mới, th­ường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan Trung ­ương Hội và các chỉ thị của Ban Bí thư­ Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối, chủ động trong phương thức hoạt động công tác Đảng, nên Chi bộ đã giữ được sự ổn định và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của một tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí.

Thực hiện Chỉ thị và kế hoạch tiến hành Đại hội của tổ chức Đảng cấp trên, Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo tiến hành Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2025. Tại Đại hội này, Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo tiến hành đánh giá, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022 và thảo luận phư­ơng h­ướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2022-2025 trên các mặt và kết quả đã đạt được như­ sau:

Các đại biểu thực hiện nghi thức Quốc ca - Quốc tế ca. Ảnh: Sơn Hải

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, về chính trị, tư tưởng, cơ bản các đảng viên trong Chi bộ chấp hành nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy quy định của cơ quan, tự giác trong học tập nâng cao kiến thức lý luận, chuyên môn nghiệp vụ. Các đảng viên không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn thực hiện kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ cơ quan.

Theo đó đã tham gia các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI; thực hiện chỉ thị số 43-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cơ bản Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Thứ nhất, Chi bộ và Ban Biên tập Tạp chí Người Làm Báo từng bước khắc phục khó khăn không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức ấn phẩm. Tạp chí điện tử, đến nay đã phát triển ổn định, phản ánh nhanh, kịp thời những hoạt động của Hội, các vấn đề lớn của đất nước, nội dung cập nhật phong phú, đa dạng, chuyên nghiệp.

Đồng chí Trần Thái Sơn - Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Đối với Tạp chí in, trong thời qua, Tạp chí bám sát mục đích tôn chỉ, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, tổ chức xây dựng các chuyên mục thường kỳ và tăng thêm một số chuyên mục mới. Các chuyên mục đều đăng tải nhiều bài viết mang tính lý luận nghiệp vụ, đồng thời nỗ lực tiếp cận các vấn đề thực tiễn gắn liền với đời sống báo chí.

Tạp chí điện tử, đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản trị, vận hành trang thông tin điện tử nhằm làm tăng tốc độ truy cập của trang cũng như các tính năng, tiện ích trên mạng nhằm thu hút độc giả. Số lượng tin, bài cập nhật thường xuyên, đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết, đáp ứng một phần phục vụ cho những người làm báo.

Thứ hai, ngoài nhiệm vụ trọng tâm xuất bản Tạp chí hàng tháng, Tạp chí còn tổ chức và tham gia phối hợp với nhiều đơn vị khác trong cơ quan tổ chức tọa đàm, diễn đàn nghiệp vụ như: Tọa đàm trực tuyến: Báo chí nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, tháng 9/2021; Tọa đàm trực tuyến: Báo chí đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng Covid-19, tháng 10/2021; Tọa đàm trực tuyến: Báo chí đồng hành cùng du lịch Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, tháng 11/2021; Diễn đàn trực tuyến: Kịch bản nào thị trường bất động sản năm 2022, truyền thông và dự báo, tháng 12/2021; Diễn đàn trực tiếp: “Báo chí doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ vì một Việt Nam phát triển bền vững”, tháng 6/2022;- Diễn đàn trực tuyến: “Quản lý thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số”, tháng 8/2022; Diễn đàn trực tuyến: “Tăng cường vai trò báo chí trong thông tin tuyên tuyền về biên giới, biển đảo”, tháng 10/2022; Diễn đàn trực tuyến: “Báo chí đồng hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững”, tháng 11/2022.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy. Ảnh: Sơn Hải

Thứ ba, về công tác hoạt động từ thiện: Thời gian qua, Tạp chí Người Làm Báo đã thực hiện nhiều chuyến đi trao quà từ thiện cho những gia đình khó khăn tại một số huyện ngoại thành Hà Nội và một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Về ý thức chấp hành kỷ luật lao động, xây dựng cơ quan, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cơ bản chấp hành kỷ luật lao động của cơ quan, tham gia đầy đủ các công việc chung của cơ quan Trung ương Hội.

Về công tác xây dựng đảng, tất cả các đồng chí trong Chi bộ đều tham gia các đợt học Nghị quyết của Đảng, tiếp tục bồi dưỡng một số đoàn viên ưu tú để phát triển đảng; sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; duy trì chế độ, nề nếp sinh hoạt Chi bộ định kỳ đầy đủ.

Về công tác bồi dư­ỡng, phát triển Đảng đã đ­ược Chi bộ quan tâm. Là cơ quan báo chí có đội ngũ quần chúng tiềm năng, Chi bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập và các tổ chức đoàn thể, quần chúng bồi dưỡng và phát triển Đảng viên trẻ. Trong nhiệm vừa qua, chi bộ đã kết nạp 03 đảng viên. Công tác thu nộp đảng phí đ­ược đảng viên chấp hành nghiêm túc. Chi bộ thu, nộp Đảng phí theo đúng h­ướng dẫn và quy định.

Đối với các tổ chức đoàn thể, quần chúng, Chi bộ khuyến khích, ủng hộ tạo mọi điều kiện để hoạt động với yêu cầu trước hết phải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn thể quần chúng luôn được tạo điều kiện để thúc đẩy phong trào.

Tuy nhiên, trong dự thảo Báo cáo tại Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022: Trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tư tưởng còn nhiều hạn chế, chưa thực sự tạo được mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ giữa các đảng viên với đảng viên trong Chi bộ, giữa các đảng viên và quần chúng trong đơn vị; công tác phát triển đảng còn thiếu tính minh bạch, không công tâm, thiếu trách nhiệm với quần chúng ưu tú dẫn đến tình trạng có quần chúng ưu tú nhiều năm không được kết nạp đảng nhưng không chỉ rõ nguyên nhân, không quan tâm giúp đỡ định hướng cho họ; nội bộ đơn vị còn chưa có sự phối kết hợp giữa các bộ phận và cá nhân với nhau.

Cũng tại Đại hội nhiều ý kiến tham luận đóng góp cho dự thảo Báo cáo rất có ý nghĩa: mỗi đảng viên trong Chi bộ tăng cường phát huy sự đoàn kết, nhất trí và là tấm gương đi đầu trong công việc để quần chúng noi theo, đặc biệt là các đảng viên là cán bộ chủ chốt của đơn vị gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kinh tế báo chí để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cơ quan, cũng như thực hiện nội quy của Tạp chí; đổi mới sáng tạo trong lề lối làm việc phù hợp với hoàn cảnh mới; xây dựng một cơ quan báo chí chuyên nghiệp, đa phương tiện, tòa soạn hội tụ; đẩy mạnh mảng Media trong tòa soạn; từng bước thực hiện chuyển đổi số, đưa công nghệ số vào tòa soạn để thay đổi cách thức vận hành.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu _ Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo trong việc thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mong muốn Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 khắc phục những hạn chế đó, để tạo một tập thể Chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh. Các đồng chí phải tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, của Chi bộ, Chi ủy và của từng đảng viên trong mọi hoạt động của tòa soạn; mỗi đảng viên phải tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua…, đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Thông qua Nghị quyết tại Đại hội lần thứ IV Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo thống nhất một số chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2022 - 2025, cùng sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ 2020 - 2022, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm xây dựng một Chi bộ trong sạch vững mạnh thực sự.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm 3 đồng chí: Đồng chí Trần Thị Lan - Phó Tổng Biên tập phụ trách, Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Thị Hương Lan - Trưởng phòng Hành chính Trị sự, Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Kế toán trưởng, Chi ủy viên.

Một số hình ảnh:

Đồng chí Trần Lan Anh - Chi bộ Báo Nhà báo & Công luận tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Chử Văn Cương - Chi bộ Văn phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hà Vân - Đại diện Đoàn thanh niên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Bí thư Chi bộ các Ban chuyên môn tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Chi ủy Tạp chí Người Làm Báo nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Trần Thị Lan - Tân Bí thư Chi bộ Tạp chí Người Làm Báo phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải

PV