Cục Hàng không yêu cầu kiểm tra kế hoạch bay hàng ngày 

21/07/2022, 11:36

Cục Hàng không yêu cầu kiểm tra kế hoạch bay hàng ngày  - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc lập kế hoạch bay hàng ngày phù hợp với slot (giờ cất hạ cánh) được xác nhận và phép bay được cấp.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện khi lập kế hoạch bay hàng ngày của các hãng hàng không phải tuân thủ với slot được xác nhận và phép bay được cấp.

Cục Hàng không Việt Nam cũng giao Trung tâm Quản lý luồng không lưu - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) kiểm tra, đối chiếu kế hoạch bay ngày với danh sách các chuyến bay được xác nhận slot của ngày kế tiếp và phép bay được cấp; từ chối cung cấp dịch vụ đối với các chuyến bay không đúng với slot được xác nhận và phép bay được cấp.

Cục Hàng không yêu cầu kiểm tra kế hoạch bay hàng ngày

Đáng chú ý, Cục Hàng không còn yêu cầu hãng hàng không khai thác tại Việt Nam gửi kế hoạch bay ngày kế tiếp cho Trung tâm quản lý luồng không lưu vào lúc 10 giờ hàng ngày; Phòng Vận tải hàng không gửi danh sách các chuyến bay được xác nhận slot của ngày kế tiếp vào lúc 10 giờ; Trung tâm Quản lý luồng không lưu rà soát, đối chiếu giữa kế hoạch bay ngày với slot được xác nhận và phép bay được cấp.

Văn bản cũng nêu rõ, trường hợp phát hiện chuyến bay sai giờ so với slot đã được xác nhận và phép bay được cấp, Trung tâm Quản lý luồng không lưu có trách nhiệm từ chối phục vụ chuyến bay và thông báo cho hãng hàng không và Cục Hàng không Việt Nam trừ các trường hợp chuyến bay không phải xác nhận slot theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Các yêu cầu nêu trên được áp dụng tạm thời từ ngày 1/8/2022 đối với các hãng hàng không Việt Nam tại 3 cảng hàng không quốc tế là Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Bảo Châu