Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách không tái cử

11/08/2021, 18:17

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách không tái cử - Chiều 11/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khoá 14 không tái cử và cán bộ thuộc quyền quản lý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghỉ chế độ.

Trong không khí đầm ấm và đầy xúc động của buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu chuyên trách nghỉ chế độ hoặc không tái cử ở Trung ương. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, sự đóng góp ấy được thể hiện qua những thành tựu hết sức tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khoá 14 trên các phương diện Lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đó là nền tảng và cũng là những kinh nghiệm quý, bài học hay để Quốc hội khoá 15 tiếp tục phát huy. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định và ghi nhận những đóng góp của các đại biểu chuyên trách đối với thành công rất tốt đẹp của kỳ bầu cử vừa qua, cùng những đóng góp quan trọng để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 15 diễn ra an toàn, đúng luật cùng sáng kiến lập pháp ban hành quy định đặc thù, đặc cách, đặc biệt nhằm trao cho Chính phủ những quyền linh hoạt hơn trong phòng, chống đại dịch Covid 19. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành chương trình hành động gồm hơn 100 đề án, chương trình, kế hoạch, trong đó đáng chú ý là đề án về tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Đây là sản phẩm kết tinh trí tuệ tập thể, trong đó có sự đóng góp của các đại biểu chuyên trách. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã ban hành tới 29 Nghị quyết, theo đó thành công của kỳ họp thứ nhất là kết tinh trong Nghị quyết của kỳ họp. Có thể nói những đồng chí đã đóng góp vào thành công này là những tấm gương hết sức là đáng quý. Tinh thần làm việc đó rất đáng qúy, các đồng chí đã không nề hà bất cứ việc gì mà luôn làm với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đóng góp rất tích cực cho đến tận ngày làm việc cuối cùng. những hình ảnh đó khiến chúng ta vô cùng trân trọng và giàu cảm xúc. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tái khẳng định các đại biểu chuyên trách khoá 14 và cán bộ thuộc quyền quản lý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghỉ chế độ vẫn là lực lượng giàu bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho hoạt động của Quốc hội, góp phần để hiện thực hoá yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Quốc hội phải luôn luôn tự đổi mới, tự hoàn thiện. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn manh, UBTV QH mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ góp ý của các đồng chí bởi hoạt động của QH nói chung, các uỷ ban của QH và các cơ quan của QH, cơ quan của UBTV nói riêng. Uỷ ban Thường vụ QH luôn lắng nghe, cầu thị, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp và chủ động xin ý kiến của các đồng chí về vấn đề chức năng nhiệm vụ của QH. Nhất là đề án trong chương trình hành động cụ thể hoá Nghị quyết 13 của QH. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, Đảng đoàn Quốc hội đang xem xét việc đảm bảo chế độ về vật chất và tinh thần đối với các đại biểu. Đồng thời cho biết sớm thông qua cơ chế sử dụng chuyên gia để tận dụng tối đa trí tuệ, tâm huyết các đại biểu đã nghỉ chế độ hoặc không tái cử.

Lan Chi