Chủ tịch nước Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc

02/12/2022, 06:14

Chủ tịch nước Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc - Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 6/12/2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân_Ảnh: Thống Nhất.

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 6/12/2022.

Theo Vietnam+