Chặng đường 60 năm thực hiện sứ mệnh cao cả

26/11/2022, 21:01

Khoa Triết học được thành lập ngày 16/01/1962 cũng là ngày thành lập Trường Tuyên huấn Trung ương, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cùng với sự phát triển của Học viện với sứ mệnh của một Trường Đảng, khoa Triết học đã không ngừng phấn đấu trưởng thành và phát triển theo sứ mệnh của Học viện. Từ ngày thành lập đến nay, Khoa Triết học luôn lấy sự phát triển của Học viện làm động lực và mục tiêu phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Học viện đã giao cho.

Chặng đường xây dựng và trưởng thành

Chặng đường 60 năm qua, một chặng đường hơn nửa thế kỷ, các thế hệ cán bộ, giảng viên của khoa Triết học đã có những đóng góp to lớn vào sự lớn mạnh chung của Học viện Báo  chí và Tuyên truyền nói riêng, cũng như với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, huấn luyện cán bộ của Đảng trong lĩnh vực lý luận chính trị, văn hoá – tư tưởng, báo chí truyền thông. Sáng 26/11, khoa Triết học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962-2022). Thiết thực nhằm ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Khoa Triết học từ ngày thành lập đến này. Đây cũng là dịp để các thế hệ thầy cô giáo và sinh viên, cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Khoa có dịp trở về trường.

Khoa Triết học bề dày lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành_Ảnh: PV

Với sứ mệnh của mình, trong suốt chặng đường 60 năm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, dù có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cụ thể ở mỗi giai đoạn, song bản sắc, sứ mệnh của một Trường Đảng vẫn luôn được giữ gìn, được tô đậm và không ngừng được phát huy trong sự nghiệp đào tạo, huấn luyện cán bộ của Đảng được thể hiện ở nhiệm vụ và sứ mệnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.  Đúng với ý nghĩa là một trường Đảng có sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, phát triển, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cho nên các môn khoa học Mác - Lênin, trong đó Triết học với chức năng thế giới quan và phương pháp luận của nhận thức và hoạt động thực tiễn, luôn đóng vai trò bộ phận cốt lõi trong chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, giảng viên các khoa Mác-Lênin trong đó có Khoa Triết học chính là lực lượng nòng cốt trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học không chỉ đối với các chuyên ngành lý luận Mác-Lênin, mà còn có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học ở nhiều chuyên ngành khác của Học viện.

Các thế hệ Thầy và trò khoa Triết học dự Lễ kỷ niệm 60 năm_Ảnh: PV

Trong suốt 60 năm phát triển, về đào tạo, khoa Triết học đã không chỉ đào tạo trong lĩnh vực chuyên ngành, mà quan trọng hơn nữa, Khoa còn tham gia đào tạo các chuyên ngành khác nhau của Học viện. Nhìn lại chặng đường đi, nhiều thế hệ học viên, sinh viên được đào tạo, dù chuyên ngành nào, họ vẫn luôn cảm nhận hết sức sâu sắc về những kiến thức bổ ích và đặc biệt quan trọng của những kiến thức triết học trong sự hình thành thế giới quan, phương pháp luận trong nhận thức và vận dụng vào hoạt động thực tiễn, và cụ thể hơn nữa cả ở sự định hình nhân cách, năng lực công tác, được thể hiện cụ thể ở những thành quả mà họ đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đồng hành trong sự hình thành và phát triển Học viện, Khoa Triết học đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn, song với sự quán triệt sâu sắc về bản sắc và sứ mệnh của một trường Đảng, đã trở thành động lực to lớn cho Khoa luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PGS,TS Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học tặng hoa cho các nguyên lãnh đạo và giảng viên của Khoa qua các thời kỳ_Ảnh: PV

Có thể nói, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong đó có Khoa Triết học, qua các giai đoạn phát triển, đã thực sự trở thành người cán bộ có những phẩm chất toàn diện cả ở người dạy và người học. Những học viên được đào tạo, bồi dưỡng trong Học viện ở giai đoạn này, về sau đã phát huy rất tốt trong công tác, nhiều người trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Từ chính những thế hệ cán bộ, giảng viên được rèn luyện ở giai đoạn này đã đặt nền móng cho sự tiếp nối bởi các thế hệ cán bộ, giảng viên của Khoa ở những giai đoạn sau này.

Thành công đến từ sự nỗ lực

Trong quá trình phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một trường Đảng đồng thời là đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Khoa Triết học luôn là đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện, phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lý người học ở các hệ, các bậc đào tạo cử nhân, thạc sỹ và tiến sĩ theo phân cấp quản lý.

Hiện nay, Khoa đã đào tạo được hơn 30 khóa cử nhân, trong đó đào tạo gần 30 cử nhân Triết học cho nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Từ năm 2009 đến nay, Khoa đã đào tạo được 14 khóa cao học với gần 200 thạc sĩ. Từ năm 2014 đến nay,  Khoa đã có 10 khóa NCS với hơn 50 NCS đã và đang học tại Khoa. Bắt đầu từ năm 2021, Khoa thực hiện xây dựng đề án đào tạo giảng viên lý luận chính trị cho hệ thống các trường chính trị tỉnh trong cả nước. Đặc biệt, từ năm 2021, Khoa đã được đào tạo tiến sĩ theo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89) và đã tuyển sinh được NCS nước ngoài. Bên cạnh đó, Khoa tham gia bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho hàng nghìn cán bộ các cơ quan Trung ương và địa phương; tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học cho hàng chục nghìn nhà báo, biên tập viên xuất bản và giảng viên lý luận chính trị cho Đảng và Nhà nước.

PGS,TS Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm_Ảnh: PV

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, PGS,TS Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học, cho biết: "Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Triết học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tự hào là đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Triết học. Sự phấn đấu, cống hiến không ngừng nghỉ trong hành trình 60 năm qua của các thế hệ thầy và trò khoa Triết học được khẳng định bằng nhiều thành tích đáng ghi nhận. Khoa đã đạt nhiều danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước và Học viện trao tặng như Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền. Năm 2021, Khoa Triết học là một trong 4 khoa đầu tiên được công nhận đạt chuẩn chương trình quốc gia về đào tạo ngành Triết học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cùng với công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được Khoa Triết học xác định là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm nhằm đóng góp trí tuệ và công sức trong thực hiện mục tiêu và sứ mệnh xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao".

Ban lãnh đạo Khoa Triết học vinh dự đón nhận Bằng khen của Học viện_Ảnh: PV

Trong phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực cán bộ của Khoa Triết học. Để đáp ứng và hoàn thành những nhiệm vụ chính trị được giao, Khoa Triết học luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cũng như việc nâng cao năng lực cán bộ của Khoa. Hiện nay, tính theo tỷ lệ đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của Khoa với số giảng viên có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chiếm 50%; số giảng viên có học vị Tiến sĩ là 12,5%; số giảng viên có học vị Thạc sĩ là 37,5%, và trong số thạc sĩ của Khoa phần lớn đang theo học NCS. Ngoài ra, Khoa Triết học còn có nhiều cộng tác viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp đang công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội; Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và nhiều cơ sở đào tạo có uy tín khác.

Không chỉ bó hẹp trong phạm vi của Khoa và Học viện, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) còn mở rộng phạm vi hoạt động phối hợp với nhiều cơ sở nghiên cứu trong nước và nước ngoài, đồng thời với mở rộng lĩnh vực nghiên cứu liên ngành. Trong thời gian qua, cán bộ giảng viên của Khoa đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, công bố nhiều bài báo quốc tế, tham luận hội thảo quốc tế, chủ biên sách quốc tế xuất bản tại nước ngoài.

PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại buổi Lễ_Ảnh: PV

Thành công đến từ sự nỗ lực của thầy và trò của Khoa Triết học trong suốt chặng đường 60 năm qua, PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện đã ghi nhận những thành tích và đánh giá cao sự nỗ lực của thầy và trò khoa Triết học trong 60 năm qua. PGS,TS Phạm Minh Sơn cho biết thêm, các thế hệ cán bộ, giảng viên khoa Triết học đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng như sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực lý luận chính trị, văn hoá, tư tưởng, báo chí, truyền thông. Giám đốc cũng đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên và học viên khoa Triết học cần phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những thách thức, tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế, vai trò đào tạo trọng điểm trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền”.

Nhìn lại chặng đường để bước tiếp

Hiện nay, để tiếp tục đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở nhấn mạnh công tác NCKH và hợp tác quốc tế, trong thời gian qua, cán bộ giảng viên của Khoa đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong NCKH, công bố nhiều bài báo quốc tế, tham luận hội thảo quốc tế, chủ biên sách quốc tế xuất bản tại nước ngoài như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc… Những hoạt động trên đã góp phần nâng tầm hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa nói riêng cũng như của Học viện nói chung.

Chính vì tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo gắn chặt với NCKH nên chương trình đào tạo cử nhân, giảng viên Triết học tham khảo chương trình đào tạo của nước ngoài, hướng tới tính quốc tế và có tính liên thông quốc tế về đào tạo như: Hệ đại học, được Đại học Liêu Ninh, Trung Quốc cấp học bổng sau đại học cho sinh viên tốt nghiệp sang học cao học và nghiên cứu sinh; Hệ sau đại học đã thu hút được NCS nước ngoài tới Học viện học tập tại Khoa. Với những kết quả có được như hiện nay về NCKH gắn với đào tạo, cũng như tham gia vào các hoạt động tham vấn trong và ngoài Học viện, càng trở thành nguồn động lực đối với sự phát triển của Khoa trong thời gian tới.

Các thế hệ sinh viên khoa Triết học trở về trường dự Lễ kỷ niệm 60 năm_Ảnh: PV

Để đảm bảo về mặt số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên cho ngành Triết học, Ban Chủ nhiệm khoa đã xây dựng lộ trình đào tạo, sử dụng, tuyển dụng viên chức với tiêu chí: Theo lộ trình phát triển đội ngũ của chuyên ngành của Khoa, đến năm 2024, toàn bộ giảng viên cơ hữu đều đạt học vị tiến sĩ và có 01 giáo sư; đến năm 2030, phấn đấu có thêm từ 01 đến 02 giảng viên đạt chức danh phó giáo sư và tiếp tục thêm 01 giáo sư; mỗi bộ môn đều có giảng viên đạt chức danh phó giáo sư hoặc giảng viên cao cấp. Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Khoa đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển của Khoa nói riêng cũng như của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung trong những năm tới.

Các thế hệ Thầy và trò khoa Triết học chụp ảnh kỷ niệm 60 năm_Ảnh: PV

Xuất phát từ thực tiễn, với truyền thống 60 năm hình thành và phát triển của Học viện, với kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và đào tạo bồi dưỡng, Khoa Triết học đang tiếp tục nhận nhiều nhiệm vụ mới rất quan trọng của Học viện, trong đó có thể kể đến nhiệm vụ xây dựng nhóm mã ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị chất lượng cao nhằm đào tạo một đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho hệ thống các trường Đảng Trung ương, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường đào tạo cán bộ ngành và bộ môn Mác - Lênin thuộc các trường đại học, cao đẳng trong cả nước có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng vị trí việc làm theo chuẩn của giảng viên lý luận chính trị. Đây là một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược góp phần xây dựng, phát triển Học viện vừa là một trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia để đáp ứng nhu cầu xã hội và có vị thế ngày càng cao trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

TS Hoàng Anh Tuấn

Cựu sinh viên Triết học K21