Cải cách hành chính để tạo đà phát triển

16/07/2021, 19:03

Cải cách hành chính để tạo đà phát triển - Quế Phong là một huyện nghèo của miền tây tỉnh Nghệ An nên cải cách hành chính (CCHC) vẫn luôn được xác định là giải pháp then chốt để đem lại hiệu quả trong hoạt động của chính quyền. Đây cũng là khâu đột phá để thu hút đầu tư, nhằm đem lại lợi thế trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và từng bước vươn lên làm giàu của huyện nhà.

Trung tâm huyện Quế Phong

Việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo của trung ương, các chương trình và đề án của tỉnh về CCHC được huyện Quế Phong quán triệt đến tận cơ sở. Lồng ghép vào các chương trình khác, duy trì thảo luận thường xuyên trong các buổi sinh hoạt Đảng, Đoàn thể và chuyên môn. Năm 2020 huyện đã tiến hành kiểm tra 11/13 đơn vị, kiểm tra và rà soát 44 văn bản quy phậm pháp luật (QPPL) cấp xã ban hành. Qua kiểm tra các đơn vị đều chấp hành và thực hiện đúng các quy định đã đề ra. UBND huyện cũng đã tham gia đóng góp đầy đủ và nghiêm túc các dự thảo văn bản (QPPL) của cấp trên. Nâng cao chất lượng cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện tốt nội dung công văn số 1058/CV-UBND ngày 20/7/2020 về việc cải thiện các chỉ số PARINDEX, PAPI, PCI, SIPAS. Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về CCHC. Các ban, phòng chuyên môn cắt giảm thêm 18,48% thời gian giải quyết TTHC đối với 51/276 TTHC. Nâng tổng số các TTHC huyện đang thực hiện giảm thời gian giải quyết so với quy định lên 141/276 TTHC, đạt tỷ lệ 51,09%. Kiến nghị đơn giản hoá thành phần hồ sơ 2 thủ tục về lĩnh vực giao thông vận tải.

Bộ máy hành chính tiếp tục được kiện toàn và sắp xếp lại theo quy định. Hiện toàn huyện còn 13 đơn vị hành chính cấp xã, giảm một so với trước. Các đơn vị hành chính công lập cũng được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ. Chính sách tinh giảm biên chế và chế độ chính sách cho các đối tượng tinh giảm được quan tâm thực hiện kịp thời và đúng quy định. Đến nay toàn huyện đã tinh giảm được 163 người. Vì vậy chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Các vị trí công tác được chuyên môn hoá. Trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ dần được chuẩn hoá để cán bộ, công chức, viên chức có động lực học tập và phấn đấu vươn lên. Chị Lô Thị Nguyệt- Phó chủ tịch UBND huyền quế Phong cho biết: Việc tiếp nhận cho từng loại giấy tờ, hồ sơ được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm giao dịch một cửa được quản lý khoa học và chặt chẽ. Cán bộ làm việc luôn có tinh thần trách nhiệm, thái độ niềm nở, cởi mở và chân tình khi có người dân đến giao dịch tại trung tâm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, xã Châu Kim là đơn vị được đánh giá cao trong việc xây dựng nhiều mô hình CCHC của huyện. Cơ sở vật chất được xã quan tâm và đầu tư đúng mức. Các loại văn bản QPPL được thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật, chất lượng văn bản ban hành thường xuyên được nâng cao. Sáu tháng đầu năm 2021, UBND xã đã ban hành 332 văn bản. Qua rà soát, kiểm tra, tất cả các văn bản đều đúng quy trình, thể thức và thẩm quyền. 100% TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đ/c Hà Minh Tuấn Bí thư Đảng uỷ xã chia sẻ: Lãnh đạo xã luôn quan tâm đến công tác CCHC và chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền là kết quả từ CCHC. Qua hộp thư góp ý hầu hết người dân đều hài lòng với tinh thần và thái độ làm việc của cán bộ tại trung tâm giao dịch một cửa. 

Hiện nay, tất cả các quy trình từ tiếp nhận văn bản đến, chuyển giao, phân công xử lý đến phát hành văn bản của huyện đều thực hiện cơ bản qua môi trường mạng nhờ chú trọng ứng dụng CNTT. Việc triển khai sử dụng hệ thống, quy trình kiểm tra chất lượng được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO. Nhiều cán bộ công chức thường xuyên sử dụng hộp thư cá nhân. 

TTHC được đơn giản hoá đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến với Quế Phong. Năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch Covit 19 nhưng tổng số vốn đầu tư vào Quế Phong vẫn đạt gần 800 tỷ đồng. Các dự án đầu tư đều được thực hiện kịp thời và đúng tiến độ. Kết quả này đã góp phần tạo đà phát triển kinh tế của huyện với tổng sản lượng đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 7,85% so với năm 2019. Bộ mặt của nhiều vùng nông thôn miền núi của huyện được khởi sắc. Có công việc ổn định, nhiều gia đình dân tộc thiểu số đã thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình.

Để có kết quả tốt và thiết thực cho công việc CCHC, trong thời gian tới huyện Quế phong cần tăng cường chỉ đạo thực sự quyết liệt hơn nữa, sâu sát và kịp thời. Thường xuyên thực hiện lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người dân. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giải quyết công việc, tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc xử lý các TTHC.

                                                                             Hồng Sơn

Từ khóa: Nghệ An tin Nghệ An