Bộ Tài chính điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu

22/02/2023, 06:38

Bộ Tài chính điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1591 gửi Bộ Công Thương về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng để tính giá cơ sở.

Bộ Tài chính điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu_Ảnh minh họa: KT

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu đến cảng của thương nhân đầu mối, Bộ Tài chính thông báo phương án điều chỉnh một số khoản phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Theo đó, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu. Cụ thể, mặt hàng xăng nền để phối trộn xăng E5RON92 có mức tính chi phí 730 đồng/lít, tăng 90 đồng/lít so với định mức hiện hành. Mặt hàng Xăng RON95 ở mức 1.100  đồng/lít, giảm 180 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S ở mức 1.230  đồng/lít, tăng 500 đồng/lít so với hiện hành. Mặt hàng dầu hỏa giữ nguyên mức chi phí 1.740 đồng/lít. Mặt hàng dầu mazut ở mức 1.220 đồng/kg, giảm 70 đồng/kg.

Premium trong nước để tính giá cơ sở xăng dầu (với nguồn xăng dầu trong nước) đối với xăng nền pha chế  xăng E5RON92 ở mức 670 đồng/lít; giảm 650 đồng/lít. Mặt hàng Xăng RON95 ở mức 700  đồng/lít, giảm 640 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S ở mức 200  đồng/lít, tăng 170 đồng/lít so với hiện hành. Mặt hàng dầu hỏa 760 đồng/lít.

Chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về tới cảng để tính giá cơ sở xăng dầu (với nguồn xăng dầu trong nước) đối với xăng nền pha chế xăng E5RON92 ở mức 290 đồng/lít; giữ nguyên so với trước đó. Mặt hàng Xăng RON95 ở mức 270  đồng/lít, giảm 10 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S ở mức 230  đồng/lít, giảm 10 đồng/lít so với hiện hành. Mặt hàng dầu hỏa 470 đồng/lít.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu ngày 21/2.

Theo vov.vn