Bổ nhiệm sai quy trình “Vụ phó 26 tuổi” và 31 người khác

22/04/2020, 23:29

Uỷ ban kiểm tra Trung ương vừa thông báo nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (giai đoạn 2011-2016) và một số cá nhân.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ảnh: TL

Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Phong Quang - Nguyên Phó ban thường trực, thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó ban chỉ đạo và một số cán bộ khác đã gây hậu quả rất nghiêm trọng; đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

Giai đoạn 2011-2016, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện quy chế làm việc, các quy định về công tác cán bộ, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài.

Thường trực Cơ quan Ban chỉ đạo và Đảng ủy Cơ quan cũng được cho chưa phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, để một số cá nhân vi phạm quy chế làm việc, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch công chức, xếp bậc lương, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy định; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, quy định về công tác cán bộ.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để văn phòng, bộ phận nghiệp vụ tài chính, kế toán vi phạm các quy định liên quan; để ngoài sổ sách kế toán nguồn kinh phí vận động tài trợ số tiền trên một trăm tỷ đồng.

Bổ nhiệm sai quy trình gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước

Ông Quang được cho đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc cho chủ trương và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có ông Vũ Minh Hoàng và ông Nguyễn Tiến Khoa.

Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Phong Quang chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên.

Ông Quang cũng đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên một trăm tỷ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ, gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước.

Ủy ban kiểm tra Trung ương còn nêu ông Quang vi phạm trong việc chuyển giao hơn hai nghìn m2 đất của cơ quan Ban chỉ đạo cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ; vi phạm quy định của Đảng trong việc tự nhận đề cử chức Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ; lấy danh nghĩa Ban chỉ đạo để vận động tài trợ cho Hội là không đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Lãnh đạo ký không đúng quy định 11 quyết định bổ nhiệm

Giai đoạn 2011-2016, ông Nguyễn Quốc Việt cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo

Ông Việt đã trực tiếp ký 11 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; ký ban hành một số văn bản không đúng chức năng và quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; ký văn bản đề nghị UBND TP Cần Thơ giao đất của cơ quan Ban chỉ đạo cho Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ không đúng quy định.

Ủy ban kiểm tra Trung ương còn xác định ông Việt đã vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng trong việc quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho một số đảng viên.

Ngoài 2 trường hợp nêu trên, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kết luận vi phạm, khuyết điểm của Chánh văn phòng, nguyên Chánh văn phòng, Kế toán trưởng, nguyên Kế toán trưởng, Thủ quỹ và nguyên Thủ quỹ của cơ quan Ban chỉ đạo giai đoạn 2011-2016.

Linh Ngoc (T.H)