BHXH TP. HCM điều chỉnh lịch trả trợ cấp BHXH trong đợt Tết Dương lịch 2023

30/11/2022, 15:02

BHXH TP. HCM điều chỉnh lịch trả trợ cấp BHXH trong đợt Tết Dương lịch 2023 - Do thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2023 rơi vào ngày chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng, nên BHXH TP.HCM có thông báo điều chỉnh thời gian chi trả các khoản trợ cấp trên.

BHXH TP.HCM điều chỉnh lịch trả trợ cấp BHXH trong đợt Tết Dương lịch 2023.

BHXH TP.HCM vừa có thông báo về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1/2023.

Theo BHXH TP.HCM, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả. Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023, rơi vào ngày chi trả trợ cấp, nên BHXH dự kiến lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1/2023 như sau:

Chi trả tiền mặt: Bắt đầu từ ngày 3/1/2023 đến ngày 19/1/2023 (dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 bắt đầu từ ngày 20/1/2023).

Chi trả qua ATM: Bắt đầu từ ngày 3/1/2023 đến ngày 4/1/2023.

BHXH TPHCM yêu cầu Bưu điện TP. HCM, BHXH TP. Thủ Đức và các quận, huyện thông báo đến người hưởng trong kỳ chi trả tháng 12/2022. Trường hợp BHXH Việt Nam có thay đổi kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2023, BHXH TP. HCM sẽ có thông báo bằng văn bản.

Gia Linh