BHXH tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2022

13/01/2022, 15:34

BHXH tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2022 - Trong thời gian tới, đồng chí Hồ Văn Chính Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đề nghị Đảng ủy BHXH tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh Quảng Trị để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị_Ảnh: NĐ.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hồ Văn Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị Hồ Sỹ Nam cho biết: Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và người dân nói riêng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 31/12/2021, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHXH tự nguyện vượt 23,6% so với năm 2020; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,5% dân số toàn tỉnh, vượt 0,5% so với cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.

Trong năm 2021, Đảng ủy BHXH tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh. Về công tác chính trị tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức trong việc đổi mới và phát triển chính sách BHXH linh hoạt, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế.

Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức bài bản, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHXH tỉnh đã tổ chức 02 cuộc giám sát tại 04 Chi bộ trực thuộc về quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của các Chi bộ. Đảng ủy BHXH tỉnh tổ chức 01 cuộc kiểm tra tại Chi bộ phòng Chế độ BHXH về việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Chủ trương, Nghị quyết và các Chỉ thị của Đảng...

Công tác lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội được Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị quan tâm thực hiện. Trong đó, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác dân vận. Chỉ đạo, vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo. Trong năm 2021, đã huy động được 50 triệu đồng từ sự đóng góp của công chức, viên chức và người lao động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh.

Về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được giao; giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý có hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện tốt dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT được giao năm 2021. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phòng, chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động quản lý, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, đảng viên trong Đảng bộ đã tham gia tham luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các hoạt động đoàn thể trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị Hồ Văn Chính biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2021, việc lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ BHXH tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện bài bản, đúng quy định; việc tổ chức các diễn đàn sinh hoạt Chi bộ được duy trì tổ chức thường xuyên, là diễn đàn để đảng viên nêu lên tiếng nói, đóng góp của mình, giúp lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả tích cực hơn.

Trong thời gian tới, đồng chí Hồ Văn Chính Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đề nghị Đảng ủy BHXH tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh Quảng Trị để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Hội nghị đã công bố và trao tặng Giấy khen của Đảng ủy BHXH tỉnh Quảng Trị cho 02 tập thể và 15 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Thanh Bình

Từ khóa: BHXH BHYT