Báo Sức khỏe và Đời sống ký giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa báo chí

08/03/2023, 11:14

Ngày 7/3, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức lễ ký giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa và văn hóa của người làm báo trong cơ quan báo Sức khỏe và Đời sống".

Ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống ký kết giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa và văn hóa của người làm báo trong cơ quan Báo Sức khỏe và Đời sống"

Lễ ký kết được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" và kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2025).

Kế hoạch số 154-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và ký cam kết xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá;

Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN ngày 21/6/2022 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc ban hành Tiêu chí cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chí cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo Việt Nam và triển khai đến tất cả các cấp hội, cơ quan báo chí.

Lãnh đạo Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo các phòng, ban của Báo tham gia ký kết giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa và văn hóa của người làm báo trong cơ quan Báo Sức khỏe và Đời sống". Ảnh: Trần Minh.

Phát biểu tại lễ ký giao ước thi đua, ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống nói, giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí", giai đoạn 2022-2025 là hoạt động ý nghĩa giúp các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo Báo Sức khỏe và Đời sống hiện thực hóa các chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng cơ quan báo chí văn hoá, người làm báo văn hoá.

Thông qua các nội dung quan trọng của phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan Báo Sức khỏe và Đời sống và ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2022-2025 giữa các đơn vị, phòng ban cơ quan chính là hành động thiết thực hưởng ứng cuộc phát động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vấn đề này.

Theo ông Trần Tuấn Linh, dù đã có các tiêu chí về môi trường văn hóa và văn hóa của người làm báo song trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa hoàn thiện thì sẽ phải sửa đổi bổ sung. Việc ký kết này không phải là hình thức mang tính đối phó mà phải triển khai vào thực tiễn, thực chất, đi vào sâu rộng trong đội ngũ những người làm báo Báo Sức khỏe và Đời sống. Mục đích hướng đến sự phát triển chung của cơ quan, cải thiện các chỉ số về thương hiệu, xây dựng môi trường làm việc văn minh, mang lại các giá trị tốt đẹp về vật chất và tinh thần cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo.

"Toàn thể cơ quan chúng ta phấn đấu xây dựng cơ quan Báo Sức khỏe và Đời sống theo 6 tiêu chí của "Cơ quan báo chí văn hóa" và 100% cán bộ, phóng viên, hội viên thực hiện tốt 6 tiêu chí văn hóa của người làm báo", ông Trần Tuấn Linh nói.

Lễ ký kết giao ước thi đua được các đồng chí lãnh đạo Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, thực hiện trang trọng với sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Sức khỏe và Đời sống.

TH