Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Xác nhận hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 1,206 triệu người lao động

29/06/2022, 16:02

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Xác nhận hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 1,206 triệu người lao động - Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến nay, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 25.489 đơn vị với hơn 1,206 triệu người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng.

BHXH Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 25.489 đơn vị với hơn 1,206 triệu người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng.

Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhiều bộ, ngành cùng tham gia. Trong đó, BHXH Việt Nam có nhiệm vụ xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc của người lao động để xác minh đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, trên cơ sở danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH xác nhận các trường hợp người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng được hỗ trợ.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt trong toàn Ngành nhằm tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nỗ lực tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.

Đến nay, với sự vào cuộc tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động tháo gỡ khó khăn, phục hồi, ổn định sản xuất và đảm bảo chuỗi cung ứng lao động, toàn ngành BHXH Việt Nam đã triển khai việc xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà và đạt kết quả tích cực.

Theo thống kê, việc xác nhận đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng phát sinh tại 54 tỉnh, thành phố, cơ quan BHXH đã xác nhận cho 20.570 đơn vị với 1.150.384 lao động. Trong đó có 1.145.966 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Về việc xác nhận đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng phát sinh tại 44 tỉnh, thành phố, cơ quan BHXH đã xác nhận cho 4.919 đơn vị với 56.746 lao động. Trong đó có 54.894 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Như vậy, với hai mức hỗ trợ trên, đến nay, ngành BHXH Việt Nam đã xác nhận danh sách cho 25.489 đơn vị với hơn 1,206 triệu người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng.

Bên cạnh sự nỗ lực, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngành BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân để triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động theo tinh thần các nghị quyết của Chính phủ.

Những kết quả đó đã góp phần khẳng định sâu sắc hơn vai trò trụ cột của chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trong việc đảm bảo an sinh xã hội, chung sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Lê Hà

Từ khóa: BHYT BHYT