Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Ra mắt ấn phẩm Tiếng Nga và Tiếng Tây Ban Nha

28/08/2021, 08:56

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Ra mắt ấn phẩm Tiếng Nga và Tiếng Tây Ban Nha - Chiều 27/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.  

Tiếp theo 4 trang đã có là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thêm trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại do Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sự kiện ra mắt hai trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Cùng với các ấn phẩm: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, truyền hình internet, hệ thống tư liệu-văn kiện, trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh, hai trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần quan trọng cùng với các tờ báo chính thống khác thông tin, tuyên truyền với thế giới, trong đó có cộng đồng các nước nói tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và những người biết tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài; cung cấp thông tin chính thống về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần quảng bá toàn diện về một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới; một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, thân thiện, luôn mong muốn làm bạn với các quốc gia trên thế giới.

Các đại biểu bấm nút ra mắt trang tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, trên mỗi trang Tiếng Nga và Tiếng Tây Ban Nha có 12 chuyên mục và chuyên trang, qua đó chuyển đến bạn đọc những thông tin mới nhất về Việt Nam; các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Đặc biệt, trên hai ấn phẩm sẽ thông tin đến bạn đọc tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha các bài viết, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, di sản Hồ Chí Minh; thành tựu, kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới; các tư liệu, văn kiện về Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác-Lênin; văn bản chính sách, pháp luật của Việt Nam; khát vọng và những nỗ lực của Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia hùng cường.

Bên cạnh đó, hai ấn phẩm cũng chú trọng phản ánh đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chân dung những kiều bào tiêu biểu, công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại các nước; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Sau Lễ ra mắt, bạn đọc có thể truy cập vào các ấn phẩm theo địa chỉ: Ấn phẩm tiếng Nga: ru.dangcongsan.vn; ấn phẩm tiếng Tây Ban Nha: es.dangcongsan.vn, vietnamamigo.vn.

PV