Kỳ 2: Quê hương, Gia đình - Nghĩa nặng tình sâu

Kỳ 2: Quê hương, Gia đình - Nghĩa nặng tình sâu

Trong cuộc đời, thành công về sự nghiệp của mỗi người, nhất là người chỉ huy trận mạc, đều có điểm tựa vững chắc của người vợ, của gia đình, quê hương, bè bạn. Với Trung tướng, Tư...

12next pagelast page