Báo chí truyền thông Quảng Ninh giúp nhân dân hướng về biển đảo quê hương

04/10/2022, 14:27

Báo chí truyền thông Quảng Ninh giúp nhân dân hướng về biển đảo quê hương - Được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, Quảng Ninh là tỉnh duy nhất có đường biên giới cả trên bộ và trên biển giáp với Trung Quốc. Do đặc thù địa bàn như vậy, công tác thông tin, tuyên truyền về  biển đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặc biệt coi trọng tại Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Báo chí truyền thông Quảng Ninh giúp nhân dân hướng về biển đảo quê hương.

Hướng về biển đảo quê hương

Trong thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về biên giới, biển đảo được Trung tâm truyền thông Quảng Ninh triển khai đồng bộ, kịp thời trên tất cả các hạ tầng truyền thông gồm: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, trên các nền tảng báo chí của trung tâm, ngoài các bản tin thời sự hằng ngày, Trung tâm còn có các chuyên mục, chuyên đề định kỳ  như: Kinh tế biển, Hướng về biển đảo quê hương ...

Trong hoạt động tuyên truyền về biển đảo, Trung tâm chú trọng đến các chủ đề mảng nội dung truyền thông về công tác quản lý biên giới trên biển, tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền phát triển kinh tế biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo; tuyên truyền các hoạt động hợp tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phát triển kinh tế biên mậu… Tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Trung tâm cũng dành thời lượng để tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền như Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân để người dân trong đó có các ngư dân hiểu rõ các quy định trong luật biển của Việt Nam và pháp luật quốc tế, hiểu rõ giá trị của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; để ngư dân không chỉ chấp hành, mà còn kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm  lãnh hải Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ngoài ra, hằng năm, Trung tâm Truyền thông tỉnh cũng cử nhiều kíp phóng viên đi công tác tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo, trạm rada, kịp thời chuyển tải thông tin chân thực về cuộc sống, hoạt động sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Trong giai đoạn 3 năm (2019 – 2021) về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã chủ động, tăng cường  sản xuất  với trên một nghìn tin, bài, phóng sự... trên các hạ tầng, tuyên truyền về công tác quy hoạch cảng biển, việc phát triển dịch vụ kho bãi, khu hậu cần logistics, phát triển kinh tế cảng biển.

Công tác tuyên truyền biển đảo của của Trung tâm Truyền thông tỉnh đã tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến cộng đồng, dư luận trong và ngoài tỉnh về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và phát triển bền vững biển, đảo, góp phần thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cổ vũ, động viên những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế biển, đảo; các hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn biển.

Nhà báo Mai Vũ Tuấn - Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Đi tìm giải pháp

Trong thời gian tới, để công tác thông tin, tuyên truyền về biên giới, biển đảo tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn, Trung tâm Truyền thông tỉnh sẽ tập trung vào một số nội dung sau:

Tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm truyền thông Quảng Ninh với các cơ quan chức năng như Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản  trong việc chủ động cung cấp thông tin về biển đảo, phối hợp  xây dựng nội dung tuyên truyền để đảm bảo thông tin tuyên truyền công tác truyên truyền biên đảo đúng trong tâm được trọng tâm, đúng thời điểm.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về  biển đảo, tích cực cải tiến về hình thức thể hiện, phù hợp với công chúng trong các chương trình phát thanh phục vụ bà con ngư dân và vùng hải đảo; …

Đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách nhiệm vụ tuyên truyền về biển đảo cần được thường xuyên cập nhật thông tin,, phổ biến kiến thức về cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử liên quan đến chủ quyền của Việt Nam ở trên biển (luật biển; công ước quốc tế về luật biển; những quy định về chủ quyền vùng lãnh hải…), qua đó, giúp phóng viên có thể sử dụng đúng các thuật ngữ và thuật ngữ khoa học, thông tin một cách chính xác dễ hiểu phù hợp với đại chúng, làm rõ quan điểm, lập trường của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề chủ quyền biển đảo tránh gây sự hiểu nhầm của dư luận, đặc biệt là không tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng, từ đó, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, đồng thuận của nhân dân, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của  thế giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền  biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Nhà báo Mai Vũ Tuấn

Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh