Báo chí truyền thông với sự phát triển bền vững của kinh tế biển

23/09/2022, 16:22

Báo chí truyền thông với sự phát triển bền vững của kinh tế biển - Ngày 23/9, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo báo chí chủ đề: Báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo_Ảnh Khánh Trinh.

Tham dự Hội thảo có hơn 170 đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và các nhà báo, phóng viên.

Hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, nhà báo, nhà quản lý báo chí trên nhiều khía cạnh liên quan đến hoạt động tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương về phát triển tỉnh Khánh Hòa. Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về: Những giải pháp hiệu quả phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh; phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế gắn với phát triển các khu đô thị ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới; nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đầu tư trên lĩnh vực nuôi biển công nghệ cao; vai trò của báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường; truyền thông hiệu quả phát triển bền vững kinh tế biển...

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng nhằm thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; quán triệt nhiệm vụ tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao ở tất cả các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Khánh Hòa trong bước phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc; phát huy vai trò của báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển KT-XH bền vững theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh Hội thảo.

Báo chí cần tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 09; những nội dung cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược, những điểm mới được thể hiện trong Nghị quyết 09, từ đó, tạo chiều sâu trong nhận thức về chiến lược phát triển, tạo sự quan tâm, tính hấp dẫn, thuyết phục đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ông Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Báo chí có vai trò, trách nhiệm quan trọng góp phần tuyên truyền việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Qua đó, phát huy cao độ sự đồng thuận của các cấp, ngành, sự hưởng ứng của người dân, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa các nghị quyết đi vào đời sống thực tế của nhân dân”.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt ra những định hướng, giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm tốt an ninh quốc phòng, vì mục tiêu phát triển KT-XH bền vững.

Khánh Trinh