Tăng cường vai trò báo chí trong thông tin tuyên truyền về biên giới, biển đảo:

Báo chí - nâng cao nhận thức về sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ

04/10/2022, 17:08

Báo chí - nâng cao nhận thức về sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ - Cũng như các quốc gia có biển khác, Việt Nam có tiềm năng, lợi thế phát triển mạnh từ biển. Trải dài từ Bắc vào Nam qua 28 tỉnh, thành phố ven biển, sự phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ.

Nâng cao nhận thức về sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ. Ảnh: TL

Vùng bờ là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển (bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển) đã đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng chung của cả nước. Đây không chỉ là nơi tập trung nhiều loại tài nguyên thiên nhiên, giá trị sinh thái, sinh cảnh, giá trị văn hoá - lịch sử, mà còn là nơi các hoạt động kinh tế tổng hợp diễn ra hết sức sôi động, tập trung đông dân cư.

Bên cạnh những lợi thế, tiềm năng to lớn đó, vùng bờ đang phải đối mặt với nhiều thách thức về tài nguyên và môi trường. Nguồn lợi hải sản và các tài nguyên thủy sinh có chiều hướng suy giảm. Chất lượng nước ven bờ, đặc biệt là tại các vùng nước cửa sông, bến cảng, các khu đô thị ven biển đang có dấu hiệu ô nhiễm. Hiện tượng bồi lấp và xói lở tại nhiều vùng cửa sông, ven biển khá nghiêm trọng, làm biến đổi các hệ sinh thái ven biển. Vùng bờ cũng là nơi chịu tổn thương lớn nhất của thiên tai, hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Để khắc phục những vấn đề còn tồn tại hiện nay, quản lý tổng hợp vùng bờ là một trong những phương thức quản lý mới, hiện đại và đã được nghiên cứu, áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, nhằm góp phần điều hoà, cân bằng giữa các hoạt động phát triển kinh tế, vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến khai thác tài nguyên, phòng ngừa thiên tai, bảo vệ, duy trì và phát huy chức năng sinh thái ven bờ.

Trồng cây bảo vệ bờ biển. Ảnh: TL

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả quản lý tổng hợp vùng bờ, với vai trò quan trọng và sự tham gia tích cực, chủ động của báo chí, là hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng bờ.

Thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh kịp thời, khách quan, năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ về quản lý tổng hợp vùng bờ và các lĩnh vực chuyên môn có liên quan từ Trung ương tới các địa phương có biển trên cả nước được tăng cường rõ rệt, góp phần thiết thực đáp ứng yêu cầu công tác theo vị trí việc làm. Bên cạnh đó, nhận thức về khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái vùng bờ của cộng đồng dân cư và các bên liên quan khác được nâng cao, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết thực hiện phương thức quản lý tổng hợp vùng bờ.

TS Nguyễn Bình Minh
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường