10 lãnh đạo sở, ngành Hà Tĩnh sai phạm vụ Formosa

22/04/2020, 23:29

10 lãnh đạo sở, ngành Hà Tĩnh sai phạm vụ Formosa - 10 lãnh đạo Hà Tĩnh đã vi phạm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến Formosa sẽ bị kỷ luật và kiểm điểm.

10 lãnh đạo sở ngành Hà Tĩnh sai phạm vụ Formosa.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, thực hiện thông báo số 203 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của các cán bộ được xác định là vi phạm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Có 10 lãnh đạo sở ngành thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị kiểm tra, xem xét trách nhiệm liên quan đến dự án này.

Các cán bộ Đặng Văn Thành, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Võ Tá Đinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT; Ngô Đình Vân, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Hoàng Thanh Tùng, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phạm Văn Tình, Phó giám đốc Sở Xây dựng có sai phạm đến mức phải xem xét, kỷ luật.

Năm người khác gồm Trần Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Trần Đệ và Phan Thăng Long, cùng là Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phan Lam Sơn và Nguyễn Hùng Mạnh, cùng là Phó giám đốc Sở TN-MT phải được kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thông báo kết luận kiểm tra đối với 10 lãnh đạo đã được gửi tới Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đưa ra các hình thức kỷ luật cuối cùng.

Sau khi có kết luận từ phía Đảng, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ họp và có hình thức kỷ luật./.

PV