Tiêu Điểm

Tin quan trọng

Vấn đề sự kiện

Kinh tế

Văn hóa

Pháp luật

Báo chí & Doanh nghiệp

Giải mã hồ sơ

Báo chí & Công chúng

Thế giới

Báo chí & Khoa học công nghệ

Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có để thực hiện công tác chuyển đổi số

Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có để thực hiện công tác chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Và các cơ quan báo, đài cũng không nằm ngoài tác động đó. Hơn nữa các Đài lại là những đơn vị có tính đặc thù trước yêu cầu chuyển đổi số để phục vụ nhân dân trong giai đoạn đại dịch và theo kịp xu hướng của thời đại.

Nhật Bản phát triển dự án điện toán đám mây chính phủ

"Gã khổng lồ" Google hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam

Ứng dụng kết quả mới về AI, Khoa học dữ liệu trong sản xuất công nghiệp và y tế

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về số đơn hàng trực tuyến

Đô Lương: Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở

Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng “Chuyển đổi số quốc gia”