Ý nghĩa của các nghi lễ trong dịp Tết cổ truyền

10/01/2020, 11:24

Lễ Thần Nông, Khai ấn, Khai bút, Khai hạ, lễ Thượng Nguyên là một số nghi lễ đẹp thường diễn ra trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc với nhiều ý nghĩa văn hóa đặc sắc.

Bình luận