Xuân nơi xứ tuyết

01/04/2019, 10:03

Em lưu giữ cành đào

Trong trái tim mỏng mảnh

Nơi ắp dầy tuyết trắng

Khi quê nhà sang xuân

 

Đã qua ba mùa đông

Ngập ngừng trang luận án

Mỗi lần thư anh đến

Tiếp nguồn nhựa mùa xuân!

 

Loa kèn đã nở bừng

Anh tặng khi đến Mát[1]

Trang giấy ấm sắc hồng

Tim thì thầm gõ nhịp…

 

Mặc ngoài trời gió rít

Tuyết vẫn cuộn trắng trời

Mùa xuân như đã tới

Từ lúc anh qua đây!…

 

Tháng 3/2019

Nguyễn Hồng Vinh

 

[1] Thủ đô Matxcơva( nước Nga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận