Việt Nam quyết thắng Covid-19

09/04/2020, 19:56

Việt Nam quyết thắng Covid-19 - Trang thơ Người Làm Báo trân trọng giới thiệu bài “Việt Nam quyết thắng Covid-19” của nhà thơ Hương Sắc.

Kính tặng ngành y tế và quân đội trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Gian nan mới thấu lòng người,

Hiểm nguy mới rõ tình đời trắng đen…

Năm tư dân tộc anh em,

Từ trong quả trứng mẹ Tiên sinh thành…

Trải qua bao cuộc chiến tranh,

Bảo vệ Tổ quốc để giành tự do…

Ngoại xâm sạch bóng từ lâu

Thiên tai địch họa ngõ hầu hại ta!

Truyền thống dân tộc ông cha,

Lá lành đùm rách muôn nhà chung lo!

Người bạc triệu, kẻ nửa bò

Ấm tình đồng loại… cực cơ qua dần…

Canh Tý gặp họa sát thân

Covid-19 hóa ngoại xâm tràn vào…

Hại dân tộc, hại đồng bào

Dân tộc Việt quyết hạ nhào Covi

Thông điệp Chính phủ phát đi

Quân, Dân, Chính, Đảng khắc ghi trong lòng

Diệt tận gốc, chiến lược phòng

Y tế, quân đội xung phong tuyến đầu…

Bác sĩ, điều dưỡng khuyên nhau

“Lính áo trắng” quyết tuyến đầu lập công

Khẩu trang, thuốc khuẩn đề phòng

Toàn dân hưởng ứng đồng lòng chung tay…

Cùng Đảng, Chính phủ trận này

Đánh thắng Covid… như ngày Điện Biên

30-4 thống nhất hai miền

“Nối vòng tay lớn” tổ tiên rạng ngời.

Năm châu bốn biển nơi nơi

Đại dịch thế giới hại người cổ suy!

Người chết kinh tế suy vi.

Thế giới suy thoái bởi vì… Covid!

Đón đầu phòng tránh tự khi

Mới phát dịch Việt Nam đi tuyến đầu.

Làm gương cho cả toàn cầu

Dân là chiến sĩ… Đảng dẫn đầu chủ trương.

Trận thắng này… Việt Nam cường!

Kính tặng ngành y tế và quân đội trong cuộc chiến chống dịch Covid -19

9/4/2020

Hương Sắc

Bình luận